Uplatňujeme systém řízení jakosti podle normy ČSN EN ISO 9001
Omega – Teplotechna Praha a.s. > Pravidla používání

Pravidla používání

Vítejte na webových stránkách společnosti Omega-Teplotechna Praha a.s. Následující podmínky užívání platí pro webové stránky společnosti Omega-Teplotechna Praha a.s., a my Vás žádáme o jejich pečlivé pročtení.

Tyto podmínky obsahují informace o tom, jak můžete užívat obsah webových stránek, jak zpracováváme vaše osobní údaje a jaká cookies jsou použita na webových stránkách. Odkazy na „Omega-Teplotechna Praha a.s.“, „nás“ nebo „my“, které naleznete níže v textu, jsou odkazy na společnost Omega-Teplotechna Praha a.s.

Pro účely provozování svých webových stránek a těchto podmínek užívání se bude společnost Omega-Teplotechna Praha a.s. řídit platnými českými zákony. Jelikož naše společnost může operovat v rámci různých zemí, mohou být aplikovány dodatečné právní předpisy v závislosti na vaší lokalitě.

Autorská práva a další práva duševního vlastnictví

Informace o autorských právech a ochranných známkách
Všechna práva k obsahu těchto webových stránek, jako je text, grafika, loga, obrázky, videoklipy, audioklipy a programy, jsou majetkem společnosti Omega-Teplotechna Praha a.s. nebo třetích stran a jsou chráněna českými a mezinárodními zákony o právech duševního vlastnictví. Všechna práva jsou vyhrazena.

Materiály na těchto webových stránkách jsou poskytovány společností Omega-Teplotechna Praha a.s. pro informační účely a mohou být využívány pouze v souladu s níže uvedenými podmínkami. Stahováním materiálů z těchto webových stránek souhlasíte s danými podmínkami užívání.

Neoprávněné použití či distribuce obsahu těchto webových stránek může porušit autorská práva a/nebo další české nebo mezinárodní zákony, a takové porušení může být soudně stíháno.

Používání ochranných známek společnosti Omega-Teplotechna Praha a.s.Ochranné známky a obchodní značky společnosti Omega-Teplotechna Praha a.s. mohou být použity pouze v souladu s těmito podmínkami užívání nebo s předchozím písemným souhlasem společnosti Omega-Teplotechna Praha a.s. Použití ochranných známek společnosti Omega-Teplotechna Praha a.s. při reklamě a propagaci výrobků a služeb společnosti Omega-Teplotechna Praha a.s. vyžaduje předchozí písemný souhlas.

Užívání obsahu webových stránekTyto webové stránky a jejich obsah nesmí být měněny, přenášeny, reprodukovány, zveřejňovány, licencovány, přemísťovány, prodávány nebo jinak využívány pro jakékoli komerční využití bez předchozího písemného souhlasu společnosti Omega-Teplotechna Praha a.s.

Společnost Omega-Teplotechna Praha a.s. souhlasí s tím, abyste si při prohlížení obsahu webových stránek vytvářeli dočasné kopie obsahu těchto webových stránek v případě potřeby. Také si můžete vytisknout tolik obsahu webových stránek, kolik odpovídá soukromým potřebám, a můžete na naše webové stránky odkazovat. Jakékoli další užívání informací na webových stránkách je přísně zakázáno.

Při pořizování kopií informací na webových stránkách nesmíte informace upravovat ani nesmíte odstranit informace o autorských právech nebo název společnosti Omega-Teplotechna Praha a.s.

Vyloučení odpovědnosti
Informace na webových stránkách jsou obecné a neměly by být používány jako jediný a výhradní zdroj při rozhodování o důležitých otázkách. Neustále pracujeme na zajištění toho, aby byly naše webové stránky přesné, úplné a aktuální, nicméně vždy existuje riziko, že například překlepy, vnější vlivy a technické chyby povedou k zavádějícím informacím. To znamená, že společnost Omega-Teplotechna Praha a.s. nemůže zaručit a nepřijímá odpovědnost za to, že budou informace vždy správné, úplné a aktuální.

V případě, že společnost Omega-Teplotechna Praha a.s. odkazuje na webové stránky třetích stran, slouží takový odkaz pouze pro pohodlí uživatelů a společnost Omega-Teplotechna Praha a.s. neponese žádnou odpovědnost za obsah či přesnost informací uvedených na takových webových stránkách.

Materiál od uživatelů
Informace na webových stránkách jsou obecné a neměly by být používány jako jediný a výhradní zdroj při rozhodování o důležitých otázkách. Neustále pracujeme na zajištění toho, aby byly naše webové stránky přesné, úplné a aktuální, nicméně vždy existuje riziko, že například překlepy, vnější vlivy a technické chyby povedou k zavádějícím informacím. To znamená, že společnost Omega-Teplotechna Praha a.s. nemůže zaručit a nepřijímá odpovědnost za to, že budou informace vždy správné, úplné a aktuální.

V případě, že společnost Omega-Teplotechna Praha a.s. odkazuje na webové stránky třetích stran, slouží takový odkaz pouze pro pohodlí uživatelů a společnost Omega-Teplotechna Praha a.s. neponese žádnou odpovědnost za obsah či přesnost informací uvedených na takových webových stránkách.

Různé
Společnost Omega-Teplotechna Praha a.s. může kdykoli změnit tyto podmínky užívání, rozhodnout o zveřejnění nebo odstranění příspěvků a obsahu na webových stránkách a/nebo webové stránky znepřístupnit. Pokud se podmínky užívání změní, budete o tom informováni zveřejněním nové verze na webových stránkách. Žádáme vás proto, abyste sledovali případné nové verze podmínek užívání.

Kontaktujte nás

Máte-li zájem, kontaktujte nás prostřednictvím níže uvedených údajů společnosti.
Pro rychlé vyřízení vaší poptávky můžete využít náš kontaktní formulář.

Omega-Teplotechna Praha a.s.
IČ: 41694767 | DIČ: CZ41694767
Bohdalecká 1490/25
101 00 Praha 10 - Michle
Česká republika
E-mail: omegatep@ot.cz
Telefon: +420 724 225 707

U dotazů či žádostí vyžadujících osobní odpověď uděláme vše,
co je v našich silách, abychom ji poskytli do 48 hodin.

Pole označená * jsou povnná.
Váše zpráva byla odeslána. Děkujeme za Váš zájem!
Při odesílání se vyskytla chyba. Zkuste to prosím za chvíli znovu.