Uplatňujeme systém řízení jakosti podle normy ČSN EN ISO 9001
Omega – Teplotechna Praha a.s. > Zásady ochrany osobních údajů

Zásady ochrany osobních údajů

Vaše soukromí má pro nás vysokou prioritu a při všech procesech zpracování osobních údajů se snažíme zajistit maximální ochranu. Od května 2018 platí v rámci EU/EHP obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR)[1], a my se zavazujeme k jeho dodržování.

V souladu s platnými právními předpisy o ochraně osobních údajů bude společnost Omega-Teplotechna Praha a.s., dále jen „Společnost“, zodpovědná za zpracování vašich osobních údajů, jak je popsáno níže. Pokud máte jakékoli otázky ohledně této informace nebo pokud chcete uplatnit svá práva uvedená níže, prosím, kontaktujte nás prostřednictvím uvedených kontaktních údajů.


Shromažďování a zpracovávání osobních údajů
Termín „osobní údaje“ se vztahuje na informace, které mohou přímo nebo nepřímo identifikovat vás jako jednotlivce. Patří sem například vaše jméno, fotografie, osobní identifikátor, kontaktní údaje, vaše příspěvky do soutěží, vaše volby, vaše chování na webu nebo vaše IP adresa. Zpracování osobních údajů zahrnuje jakoukoli činnost, kterou my nebo třetí strana provádíme s osobními údaji, jako je sběr, zaznamenání a uchování.

Osobní údaje mohou být zpracovány pouze pro konkrétní a výslovně uvedené účely a nesmějí být zpracovány pro žádné jiné účely, pokud nemáme právní důvod k takovému zpracování. Osobní údaje, které nám poskytnete, budou zpracovány výhradně pro účely vyřízení vašich požadavků nebo k uzavření dohod s vámi a k poskytování informací a služeb souvisejících s těmito požadavky nebo dohodami. To se může týkat například vašeho zájmu o naše produkty, soutěže, kterých se účastníte, nebo odběru newsletterů.

Vaše osobní údaje mohou být také využity pro účely marketingu a analýzy chování zákazníků za účelem zlepšení našich produktů a služeb. Pokud nechcete dostávat marketingové zprávy nebo nabídky, kontaktujte nás prosím podle informací uvedených níže v části o kontaktech.

Osobní údaje jsou také zpracovávány pro statistické účely, abychom lépe porozuměli tomu, jak uživatelé naše webové stránky používají, a mohli optimalizovat obsah na míru. Tyto údaje jsou však zpracovávány pouze anonymně nebo v agregované formě, která neumožňuje identifikaci jednotlivých osob. Údaje jsou také zpracovávány v rámci vývoje, testování a správy IT systémů, které podporují naše webové stránky.

Pokud využijete funkce našich webových stránek, které vám umožní sdílet informace nebo jiný obsah, mějte na paměti, že takový obsah může obsahovat osobní údaje. Pokud sdílíte osobní údaje jiných osob, můžete to dělat pouze s jejich souhlasem.


Právní rámec pro zpracovávání a doba uložení
Společnost Omega-Teplotechna Praha a.s. zpracovává vaše osobní údaje, pokud je to nezbytné pro plnění smlouvy s vámi nebo pokud máme jiný legitimní zájem na zpracování těchto údajů.

Pokud je vyžadován váš souhlas pro zpracování vašich osobních údajů v souladu s platnými právními předpisy, budeme tento souhlas vyžadovat před zahájením zpracování.

Osobní údaje, které shromažďujeme v souladu s výše uvedenými účely, budou uchovávány pouze po dobu nezbytnou pro dosažení těchto účelů a budou následně smazány.

Bezpečnost pro účely ochrany osobních údajů
Společnost Omega-Teplotechna Praha a.s. chrání vaše osobní údaje prostřednictvím vysokých bezpečnostních opatření a uplatňuje vhodná technická a organizační opatření na ochranu vašich osobních údajů před neoprávněným přístupem, změnami, šířením nebo ztrátou.

Omezení týkající se poskytnutí osobních údajů
Můžeme spolupracovat s externími partnery, kteří vykonávají úkoly za nás, jako je poskytování IT služeb nebo marketingové aktivity. Tito partneři, ať už se nacházejí v EU/EHP nebo mimo ni, mohou mít přístup k vašim osobním údajům. Vždy s nimi uzavřeme smlouvu, která zajistí ochranu vašich osobních údajů na stejné úrovni jako u nás. Pro partnery mimo EU/EHP uplatňujeme speciální bezpečnostní opatření, včetně smluv s využitím standardizovaných doložek pro přenos osobních údajů, které schválila Evropská komise a jsou zveřejněny na jejích webových stránkách.

Společnost Omega-Teplotechna Praha a.s. může poskytnout vaše osobní údaje třetím stranám, například orgánům činným v trestním řízení nebo jiným veřejným orgánům, pokud je to nezbytné pro vyšetřování trestných činů nebo pokud jsme k tomu povinni zákonem nebo nařízením veřejného orgánu.

Externí odkazy
Tyto informace o zpracování osobních údajů se týkají pouze údajů zpracovávaných na našich webových stránkách. Naše webové stránky mohou obsahovat odkazy na externí webové stránky nebo služby, nad kterými nemáme kontrolu. Pokud použijete odkaz na externí webovou stránku, doporučujeme vám, abyste se seznámili s jejich zásadami ochrany osobních údajů a s informacemi o použití souborů cookie, které mohou platit pro tyto webové stránky.


Vaše práva a právo podat stížnost
odle platných zákonů o ochraně osobních údajů máte právo kdykoli žádat o přístup ke svým osobním údajům, žádat o opravu nepřesných údajů, žádat o ukončení zpracování vašich údajů a jejich smazání, požádat o omezení zpracování, uplatňovat práva týkající se přenositelnosti údajů, odvolat souhlas s konkrétním zpracováním (tam, kde byl vyžadován) a podat stížnost u příslušného dozorového orgánu, pokud máte dojem, že zpracování osobních údajů bylo v rozporu s platnými zákony o ochraně osobních údajů.

Kontaktní údaje
Společnost Omega-Teplotechna Praha a.s. je správcem osobních údajů pro účely zpracování vašich osobních údajů. Pokud máte jakékoliv otázky ohledně zpracování vašich osobních údajů nebo potřebujete kontaktovat osobu odpovědnou za otázky týkající se osobních údajů v jiných společnostech v rámci skupiny Omega-Teplotechna Praha a.s., kontaktujte nás prosím prostřednictvím následujících kontaktních údajů:

Omega-Teplotechna Praha a.s.
Nákupní 995, 252 42 Jesenice
E-mail: omegatep@ot.cz
Telefon: +420 724 225 707

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

[1] Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

Seznam souborů cookie

Soubor cookie je malý datový soubor (textový soubor), který se ukládá v prohlížeči zařízení, když návštěvník vstoupí na stránku, a shromažďuje informace, jako je jazyková předvolba nebo přihlašovací údaje uživatele. Tyto soubory cookie pocházejí od nás a nazýváme je vlastní soubory cookie. Používáme také soubory cookie třetích stran, které pocházejí z jiné domény, než je doména stránky, jež jste navštívili, a které používáme za účelem reklamy a propagace. Soubory cookie a další technologie sledování používáme z následujících důvodů:

Nezbytné Cookies

Nezbytné Cookies umožňují webové stránce fungovat, a nemohou být vypnuty v našich systémech. Jsou obvykle spojeny s Vaší aktivní činností na webové stránce, jako například nastavení soukromí, přihlašování či vyplňování formulářů. Tyto cookies neshromažďují žádné osobní údaje. Můžete nastavit webový prohlížeč tak, aby neumožňoval tyto cookies, nebo aby Vás na takové cookies upozornil, ale v takovém případě může dojít k situaci, kdy webová stránka nebo její část nebude řádně fungovat.

Kontaktujte nás

Máte-li zájem, kontaktujte nás prostřednictvím níže uvedených údajů společnosti.
Pro rychlé vyřízení vaší poptávky můžete využít náš kontaktní formulář.

Omega-Teplotechna Praha a.s.
IČ: 41694767 | DIČ: CZ41694767
Bohdalecká 1490/25
101 00 Praha 10 - Michle
Česká republika
E-mail: omegatep@ot.cz
Telefon: +420 724 225 707

U dotazů či žádostí vyžadujících osobní odpověď uděláme vše,
co je v našich silách, abychom ji poskytli do 48 hodin.

Pole označená * jsou povnná.
Váše zpráva byla odeslána. Děkujeme za Váš zájem!
Při odesílání se vyskytla chyba. Zkuste to prosím za chvíli znovu.