Výstavba věžového vodojemu v Kourou – Francouzská Guayana

Od července 2018 se odborní pracovníci společnosti Omega – Teplotechna Praha a.s. výrazně podílejí na výstavbě železobetonového vodojemu výšky 90m ve Francouzské Guayaně , v kosmodromu v oblasti Kourou.

Pracovníci Omegy zajišťují supervizi výstavby, vedení prací a výkon kvalifikovaných odborných prací.

Projekt je prováděn pro francouzskou společnost „Ferbeck International“, která je součástí mezinárodního koncernu „Lismontages, Thermal Technologies“.