CICIND

Mezinárodní komise CICIND byla založena v roce 1973. Jedná se o volné sdružení vlastníků, stavitelů, konzultantů
a provozovatelů vysokých průmyslových komínů. Pravidelné konference, na kterých si členové komise vyměňují aktuální zkušenosti, poznatky a informace ze svého oboru, se konají pravidelně dvakrát do roka v různých částech světa.

 

www.cicind.org