Žárotechnika

Žárotechnika

Oblast žárotechnických služeb zahrnuje služby spojené se stavbou, provozem a opravami tepelných zařízení. Součástí těchto prací jsou revize a případné opravy poškozených vyzdívek tepelných agregátů.

Při návrhu řešení vycházíme z platných evropských norem, přičemž respektujeme požadavky zákazníka a nabídku sestavujeme tak, aby bylo řešení optimální vzhledem k ekonomické i technické části zadání.

 

Projektová činnost

Projektovou činnost v oblasti žáruvzdorných vyzdívek provádíme v různých úrovních při vypracování úvodních
a prováděcích projektů pro výstavbu nových tepelných agregátů. Tyto projekty zahrnují detailní výkresovou dokumentaci, technické zprávy, rozpis materiálů a obsahují také tepelné výpočty postupů tepla a tepelných ztrát
daného zařízení.

 

Realizace

Omega – Teplotechna Praha a.s. provádí výstavbu nebo rekonstrukce a opravy vyzdívek tepelných agregátů pro širokou oblast průmyslu.

Hlavními druhy agregátů, jejichž projektováním, výstavbou, rekonstrukcemi a opravami se naše společnost v oblasti žárotechniky zabývá, jsou:

průmyslové pece
•  rotační
•  karuselové
•  šachtové
•  komorové
•  hlubinné

agregáty pro energetiku
•  teplárenské kotle
•  elektrárenské kotle
•  fluidní kotle

spalovny odpadů
•  průmyslových
•  komunálních

agregáty pro chemický průmysl

cihlářské pece
•  průběžné
•  komorové
•  pecní vozy

spalinové kanály

 

Používané technologie

•  klasické vyzdívání tvarovými stavivy
•  aplikace monolitických vyzdívek
• lití
• vibrování
• torkretování (stříkání)
•  aplikace plastických materiálů – dusáním
•  aplikace vláknitých materiálů

• rohožemi
• lamelami
• moduly
• deskami

Technický servis

Součástí naší nabídky zákazníkům je také provádění technického servisu veškerých průmyslových tepelných zařízení.

Technický servis nabízíme v rozsahu:
•  zabezpečení základní technické dokumentace
•  provádění oprav agregátů
•  sledování životnosti vyzdívek a navrhování její optimalizace
•  posuzování příčin poruch vyzdívek