Rekonstrukce a sanace objektů

 

Společnost Omega – Teplotechna Praha a.s. provádí opravy všech železobetonových objektů s cílem obnovit jejich funkčnost, prodloužit jejich životnost nebo přizpůsobit konstrukci novým požadavkům. Komplexní služby, které v této oblasti poskytujeme, jsou systémové, zahrnují všechny nutné úkony od stavebně technického průzkumu, přes vyhotovení projektové dokumentace, až po realizaci vlastních oprav a rekonstrukcí v rozsahu a kvalitě nutné pro spolehlivý provoz zařízení.