Nové objekty

Nové objekty

Společnost Omega – Teplotechna Praha a.s. provádí výstavbu železobetonových konstrukcí nových objektů jak v oblasti standardního pozemního stavitelství, tak v oblasti speciálních objektů. Rozsah realizovaných objektů je velmi široký, od jednoduchých základových desek, opěrných zdí, přes železobetonové nosné konstrukce budov až po různé speciální objekty jako sila, zásobníky, nádrže, ČOV, mostní pilíře, věže a objekty zvláštního určení.

Dodávky klasických stavebních objektů

•    obytné domy, objekty občanské vybavenosti, sklady, objekty pro podnikání a pod.

Dodávky železobetonových objektů

•    výškové železobetonové objekty monolitické (vodojemy, zásobníky, věže, aj.) •    objekty z železobetonových tvarovek (skruže, mnohostěny, speciální konstrukce) •    podzemní objekty (vodojemy, sklady, zásobníky) •    speciální objekty (nádrže, mostní pilíře a pod.)

Dodávky ocelových konstrukcí

•    objekty z příhradové konstrukce (haly, stožáry, mosty, nosné konstrukce) •    ocelové výškové objekty (sloupy, vodojemy, věže)