Nové komíny a objekty

Vysoké průmyslové komíny jsou součástí technologických celků celé řady průmyslových zařízení. Existuje stále mnoho průmyslových oborů, jejichž fungování je přímo závislé na existenci jednoho či více průmyslových komínů.

Většina průmyslových komínů se skládá ze dvou základních částí – vnějšího nosného dříku a vnitřního ochranného pouzdra, kterým proudí vlastní odváděné spaliny. Obě tyto části mohou být vyrobeny z různých materiálů, přičemž
v jednom dříku může být umístěno i více pouzder.

Omega – Teplotechna Praha a.s. provádí výstavbu nových dříků komínů všech druhů:

•  cihelné komíny
•  ocelové komíny
•  speciální komíny
•  železobetonové komíny

Realizujeme výstavbu následujících typů vnitřních ochranných komínových pouzder

•  keramická pouzdra zděná na kyselinovzdorný tmel
•  klasická pouzdra zděná komínovkami nebo šamotovými normálkami
•  ocelové vložky (z nerezové oceli, z  uhlíkové konstrukční oceli s vnitřní ochrannou   vrstvou, cortenu a dalších kovů)
•  speciální (laminátová, plastová, speciální ochranné nástřiky, a další)

Mezi naše zákazníky patří řada významných společností jak v České republice, tak v zahraničí. Při vlastní výstavbě,
při projektové činnosti či eventuálních opravách komínů spolupracujeme s předními světovými specialisty v tomto oboru.

Výstavba průmyslových objektů metodou posuvného bednění

Pro stavbu výškových železobetonových konstrukcí, k nimž se řadí nejenom komíny, ale také další speciální objekty,
např. sila, věže, pilíře, atd., je v současné době ve většině případů využívána technologie posuvného bednění. Tato technologie umožňuje oproti standardním bednícím metodám významně zkrátit vlastní dobu výstavby železobetonové konstrukce a přitom zaručuje vysokou kvalitu výsledné železobetonové konstrukce.

Principem této metody je plynulý posuv bednících elementů, fixovaných do rámové konstrukce, prostřednictvím hydraulických zvedáků. Rychlost betonáže se v závislosti na předepsané technologii betonáže, složitosti konstrukce
a povětrnostních podmínkách pohybuje v rozmezí 4 až 6 výškových metrů za 24 hodin. Přesný tvar a svislost objektu jsou při stavbě průběžně  kontrolovány speciálními optickými přístroji.

Omega – Teplotechna Praha a.s. již postavila za použití této metody celou řadu nejrůznějších staveb, které uvádí ve svých referencích.